Zpět na informační servis

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022

27. září 2023
Text redakce

Ve čtvrtek 8. června 2023 byli na galavečeru v Městské knihovně v Praze oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 20. ročníku soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022.

K titulům vítězům poblahopřála místopředsedkyně PSP ČR Ing. Věra Kovářová a ministr dopravy Mgr. Martin Kupka. Celkem bylo uděleno osm titulů bez udání pořadí a dvě Ceny poroty.

Tituly

Výstavba okružních křižovatek v Kladně

Kategorie: A1.2 Silniční a dálniční stavby do 150 mil. Kč

Přihlašovatel: Subterra a.s.

Návrh: DOSA PLUS, spol. s r.o.

Stavebník: statutární město Kladno

Zhotovitel: Subterra a.s.

 

Výstavba tunelu Milochov na trati Púchov – Žilina (SK)

Kategorie: D Dopravní stavba realizovaná v zahraničí

Přihlašovatel: Subterra a.s.

Návrh: REMING CONSULT a.s.

Stavebník: Železnice Slovenské republiky

Zhotovitel: Subterra a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.

 

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Kategorie: A3 Vodní a vodohospodářské stavby

Přihlašovatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Stavebník: Ředitelství vodních cest ČR

Návrh: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitelé: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., Argo Automatizace, s.r.o., ADAST Engineering, s.r.o., Kotas a Partners s.r.o.

 

Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč

Přihlašovatel: OHLA ŽS, a.s.

Stavebník: Správa železnic, s.o., Stavební správa západ

Návrh: SUDOP PRAHA a.s., METROPROJEKT Praha a.s.

Zhotovitelé: OHLA ŽS, a.s., AŽD Praha, s.r.o.

 

Silnice II/445 rekonstrukce mostu 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem

Kategorie: A1.3 Silniční a dálniční stavby do 50 mil. Kč

Přihlašovatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Stavebník: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Návrh: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

 

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží / BIM

Kategorie: C Dopravní projekt realizovaný metodou BIM

Přihlašovatel: SUDOP PRAHA a.s.

Stavebník: Správa železnic, s.o.

Návrh: SUDOP PRAHA a.s., JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.

 

Zdvižné mosty přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavské vodní cestě

Kategorie: B Dopravní a stavební technologie

Přihlašovatel: SUDOP PRAHA a.s.

Návrh: SUDOP PRAHA a.s.

Stavebník: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Sdružení firem STRABAG Rail a.s. – EUROVIA CS, a.s. – OK Třebestovice, a.s.

 

I/3 Olbramovice přeložka – realizace stavby

Kategorie: A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč

Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.

Návrh: M – PROJEKCE s.r.o., PRAGOPROJEKT, a.s.

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

 

Cena ČKAIT

Zdvižné mosty přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavské vodní cestě

Cenu ČKAIT pro projektanty Danu Wangler a Martina Vlasáka obdržela tato stavba za vyřešení nedostatečné podjezdné výšky na plavebním kanále pod mostními objekty z původní hodnoty 4,50 m na nově stanovenou hodnotu 7,0 m.

 

Silnice II/484 Hovězí – Huslenky

Cenu ČKAIT pro zhotovitele vedoucího projektu divize Železnice OHLA ŽS Ivo Ondříčka získala tato stavba za rekonstrukci silnice v CHKO Beskydy zahrnující novou opěrnou zeď podél Bečvy. Stavba mj. zajišťuje koryto toku řeky Vsetínská Bečva v blízkosti silnice II/484 a železniční trati.

 

Cena časopisu Stavebnictví

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí

Kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč

Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.

Návrh: METROPROJEKT Praha a.s.

Stavebník: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: Strabag Rail a.s., EUROVIA CS, a.s., Metrostav a.s.

 

Cena byla udělena za výrazné zlepšení dopravní obslužnosti Táborska a Jihočeského kraje. Vybudováním náročných inženýrských staveb, zdvoukolejněním trati a dosažením požadovaných technických parametrů je součástí české a evropské železniční sítě.

 

Zdroj: TOP EXPO CZ