Zpět na informační servis

Česká a slovenská architektura

9. listopadu 2023
Text redakce

Ke třicátému výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky lze v Jízdárně Pražského hradu do 30. listopadu 2023 navštívit výstavu Česká a slovenská architektura.

Je nejrozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století – představí více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl stovek projektantů působících od konce 19. století do současnosti. Výstava bude ilustrovat fyzickou podobu našich měst a krajiny – nejprve ve společném státě a následně od roku 1993 paralelně ve dvou samostatných svobodných státech.

K vidění bude obrovský počet architektonických modelů (některé z nich byly speciálně vyrobeny pro tuto výstavu), fotografií staveb a expozice bude obohacena o faksimilie vybraných architektonických kreseb, publikací a dalších dokumentů. Na tzv. stromu republik budou znázorněny portréty významných tvůrců. Součástí výstavy jsou společenská setkání, přednášky, besedy a v neposlední řadě i programy pro děti a mládež a také expozice pro nevidomé.

Publikace k této výstavě je členěna do deseti kapitol, které odrážejí historický vývoj od doby první Masarykovy a Benešovy republiky přes dobu protektorátní okupace a Slovenského státu po válečnou obnovu, stalinismus padesátých let, návrat k tradici meziválečné moderny až po normalizaci a konečně k sametové revoluci a samostatnému vývoji v obou našich státech.

Výstava vznikla pod vedením kurátorů Matúše Dully a Vladimíra Šlapety.

Zdroj: Pražský hrad