Zpět na materiály, výrobky, technologie

Centrum udržitelné výstavby

18. května 2010
redakce

Stavební centrum EDEN 3000 na brněnském Výstavišti existuje od roku 1998. Zahájilo činnost jako stálá výstava vzorových domů, o dva roky později bylo rozšířeno o Vzorkovnu stavebních materiálů.

Autor:Centrum udržitelné výstavbyVěnuje se i organizaci vzdělávacích seminářů pro odbornou veřejnost, prodeji odborné literatury atp. Zkušenosti z dosavadního provozu, inspirace ze zahraničí, nové technologie ve stavebnictví i další okolnosti vedly NSC k úvahám o povýšení aktivit o další kvalitativní stupeň.

Pro Národní stavební centrum přišel vrchol letošních Stavebních veletrhů hned dvě hodiny po otevření jeho bran pro veřejnost. V úterý 13. dubna došlo k podpisu ?memoranda o spolupráci? mezi Jihomoravským krajem, reprezentovaným náměstkem hejtmana Václavem Božkem, SPS v ČR (prezident Václav Matyáš), SFŽP ČR (ředitel Petr Štěpánek), VUT v Brně (rektor Karel Rais), Veletrhy Brno, a.s. (generální ředitel Jiří Kuliš), a NSC (ředitel Rudolf Böhm). Zúčastněné strany se shodly na záměru vybudovat na základech současného Stavebního centra EDEN 3000 informační centrum pro problematiku udržitelné výstavby, tedy stavebnictví v podmínkách a požadavcích trvale udržitelného rozvoje. Centrum udržitelné výstavby by se mělo zaměřit jak na distribuci informací o nových, pokrokových, environmentálně a energeticky příznivých technologiích a výrobcích směrem k široké veřejnosti, tedy zejména k majitelům a stavebníkům domů a bytů, tak na spolupráci s veřejností odbornou, zejména pořádáním odborných vzdělávacích kurzů, seminářů, konferencí.