Zpět na informační servis

Centrum pasivního domu po dvou letech

25. září 2008
Text redakce

V Koberovech, vesnici pod vrchem Kozákovem na Turnovsku, byly na konci srpna představeny výsledky dvouletého projektu nazvaného Síť center pasivního domu. Cílem bylo rozšířit nabídku stávajících poradenských center a center sítě EVVO (státní program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - výchozí dokument ekologické výchovy) o téma úspor energie ve stavebnictví, s cíleným zaměřením na energeticky pasivní domy.

Na závěrečném semináři o pasivních domech v Koberovech, pořádaném občanským sdružením Centrum pasivního domu, vystoupili kromě odborníků také uživatelé pasivní výstavby se svými zkušenostmi s bydlením v tomto typu domů. V rámci semináře, konaného ve vzdělávacím středisku firmy Atrea (v jednom z dokončených domů tohoto typu výstavby, kdy energetická spotřeba systému je menší než systémem vyrobená energie), bylo možné prohlédnout si novou výstavbu dvanácti pasivních rodinných domů postavených v Koberovech uvedenou firmou. ?V řadě evropských zemí či měst se veřejná správa zavazuje při rekonstrukcích a nových stavbách svých budov dodržet požadavky platné pro pasivní domy. Tímto přístupem, spojeným s finanční podporou, motivují ke stavbě pasivních domů i ostatní investory. Díky tomu se podíl pasivních domů razantně zvyšuje. V České republice prozatím veřejná správa příkladem nejde. Přesto řadu investorů energeticky pasivní domy zaujaly, jejich počet roste,? informoval o stavu pasivní výstavby v České republice ředitel Občanského sdružení Centrum pasivního domu Jan Bárta.
Efekt sítě poradenských center ilustrovala na statistických výsledcích manažerka projektu Kateřina Tydlačková: ?Přes 22 % potenciálních stavebníků, kteří se rozhodli řešit svoji bytovou situaci výstavbou rodinného domu, se rozhodlo pro pasivní výstavbu právě díky informacím poskytnutým centry pasivního domu. Dalších 11 % změnilo návrh domu na pasivní nebo změnilo již navržený pasivní dům. Mnoha lidem se také podařilo najít dodavatele pasivního domu nebo jeho komponent. Semináře organizované centry navštěvují většinou zájemci, kteří mají v úmyslu řešit své bydlení v nejbližší době. Více než polovina respondentů průzkumu mezi účastníky seminářů, který byl součástí projektu (téměř 400 osob), chce začít do dvou let od návštěvy semináře nebo poradenství stavět dům.
Z nich zatím 1 % lidí pasivní dům postavilo, 10 % je ve fázi realizace a 30 % ve fázi návrhu pasivního domu. V následujících letech se tedy můžeme těšit na značný přírůstek energeticky úsporných domů.?
O stavu výstavby pasivních domů v zahraničí i o zajímavých návrzích na pasivní výstavbu u nás v příštích letech informoval Ing. arch. Josef Smola. Zopakoval i některá fakta, která je dobré připomenout

  • Pasivní domy pro své obyvatele představují řadu výhod a vyšší komfort života. Mají extrémně nízké náklady na vytápění, stálý přívod čerstvého vzduchu, netvoří se v nich průvan, v jednotlivých místnostech nejsou žádné teplotní rozdíly a mají v létě i v zimě příjemnou teplotu vzduchu.
  • Jde o domy, které spotřebují maximálně 15 kWh/m² vytápěné plochy. U rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 m², jde o 1800 kWh/m² za rok. Pro vytápění místnosti o velikosti 20 m² stačí 200 W. Pro porovnání tepelný výkon člověka v klidu je kolem 100 W, výkon stolního počítače s monitorem je až 300 W.
  • Domy proto nepotřebují běžný systém vytápění, protože energie získaná ze slunce, lidí a z elektrických spotřebičů dokáže vytopit po většinu roku celý obytný prostor.

Jeden z pasivních domů v Koberovech (foto z roku 2007)
¤ Jeden z pasivních domů v Koberovech (foto z roku 2007)

Majitelé: spokojenost

Prohlídka domů potvrzuje předpoklady: majitelé, kteří většinou již přečkali první ?topnou sezónu?, si na zdražování elektrické energie nestěžují. Předpokladem minima energie potřebné k ohřevu obytných prostor domu je však silná vrstva tepelné izolace, kvalitní okna i rámy, jejich správná montáž bez tepelných mostů, vzduchotěsnost budovy a vysoce výkonné větrání s rekuperací. Mluvíme-li o úsporách tepla, nelze vynechat obnovitelné zdroje, které podstatně snižují závislost na dodávkách energie. Zejména pro ohřev teplé vody jsou zde často používány solární teplovodní kolektory, pro výrobu elektřiny potom fotovoltaické články. Problém nepravidelných vstupů a nepravidelných odběrů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody s úspěchem řeší zásobníky tepla, zásadní pro dlouhodobé udržení teploty je správná konstrukce nádrže. V létě je důležité stínění před přemírou slunečních paprsků, které by mohly některé z prostor přehřát. Vedle příkladů řady staveb v zahraničí architekt Josef Smola zmínil i návrh, který připravují s akad. arch. Alešem Brotánkem: jde o Dům stromů - pasivní dřevostavbu v Průhonicích, která by byla zároveň multifunkčním informačním střediskem s přednáškovým sálem a měla by sloužit zdejší dendrologické sbírce a ústavu České akademie věd.
Projekt Síť center pasivního domu, který skončil v srpnu 2008 s celkovými náklady 6,5 mil. Kč, byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Garantem grantového schématu je Ministerstvo životního prostředí ČR. Jeho devět poradenských center vyvíjí činnost v 8 krajích ČR. Další činnost center bude nadále záviset především na vlastní aktivitě občanského sdružení a na partnerech a realizátorech projektu.
Poslední novinky zájemcům o tuto výstavbu i setkání s odborníky v oboru přinese veletrh a již čtvrtý ročník konference PASIVNÍ DOMY 2008, která se ve dnech 30.-31. října 2008 uskuteční na brněnském výstavišti. Informace o výstavě i konferenci naleznete na www.pasivnidomy.cz.

Informace poskytlo Centrum pasivního domu www.sit.pasivnidomy.cz