Zpět na materiály, výrobky, technologie

Cementové pohledové zdivo – tradice v moderním pojetí

30. srpna 2020
PR článek

Režné neboli pohledové zdivo se v architektuře vyskytuje už stovky let. Od zdí z kamene se přes pálené cihly dostáváme k cementovým tvarovkám, často kalibrovaným, a vzhled neomítané stěny tak dostává historicky zase úplně jiný rozměr.


Industriální, technicistní nebo syrový jsou přízviska, která  se s tímto materiálem nejčastěji pojí. Nenachází však uplatnění pouze v technických prostorách, čím dál tím častěji proniká i do sféry bytových komplexů všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na odolnost, mrazuvzdornost,  nehořlavost  ale  i  estetiku – tedy  v  podzemních garážích, na chodbách nebo v koridorech. Výjimečných vlastností pak dosahují cementové zdicí prvky, vyráběné z  lehkých  kameniv, v České republice nejčastěji na bázi expandovaného  jí lu s obchodním názvem Liapor.

Administrativní budova Palmovka Open Park 3 je další z řady podařených staveb, kde hraje prim neomítané pohledové cementové zdivo ve variantě bez ošetření nebo s barevným tenkovrstvým nástřikem. Budova s  prosvětleným  atriem a střešními terasami na  Praze 8 z pera architektonického ateliéru Aulík Fišer architekti využívá všech předností, které pohledové zdivo Liapor nabízí. Kromě toho je třeba připomenout, že se  nejedná  pouze  o zdicí tvarovky pro pohledové příčky, nýbrž i ucelený systém, který nabízí řešení pro celou hrubou stavbu rozličného druhu objektů. Od tvarovek pro obvodové zdivo bez nutnosti použití další dodatečné tepelné izolace, přes nosné zdi a příčky, až po kalibrované broušené cihly.

Široká škála barevnosti

Z hlediska použití Liaporbetonových tvarovek pro pohledové zdivo je třeba zmínit dva základní rozměry – tvarovky 400 x 100 x 200 mm, respektive  400 x 195  x 200 mm v šedé barvě. Kromě této primární nabídky je výrobce schopen po konzultaci přizpůsobit vyráběné zdicí prvky potřebám individuálního architektonického návrhu, který zahrnuje složitější geometrické tvary, rohové nebo jiným způsobem atypické prvky či tvarovky probarvené ve hmotě cihly. Pomocí pigmentace  cementového  tmelu v mnoha různých odstínech lze docílit velmi originálních řešení, intenzitu barvy je navíc možné měnit v rámci velkého rozpětí. Barvené pigmenty jsou standardně odolné proti světlu a nepřízni počasí, takže se architektonický záměr nedeformuje v čase.

Přesné rozměrové tolerance

Technologie vibrolisování, která stojí za vznikem cementových tvarovek s obsahem lehkého kameniva, umožňuje dodržení přesných rozměrových tolerancí – estetický vjem pravidelného rastru tvarovek a spár tak není narušen nepravidelnostmi (samozřejmě závisí i na kvalitě zdění). Kalibrované provedení některých tvarovek navíc přináší úsporu zdícího materiálu. Rovinná přesnost u těchto cihel dosahuje 1 mm, vyzdění na tenkou maltu tak vytvoří přesné spáry o tloušťce 2 mm. Nejde zde jen o estetickou stránku věci, protože tato technologie zdění dává vzniknout stěnám s lepšími termoakustickými i statickými vlastnostmi.

Vysoký index vzduchové neprůzvučnosti

Zbývá doplnit ještě několik technických informací o Liaporbetonu, tedy materiálu, ze kterého tyto lehčené cementové bloky vznikají. Jako plnivo jsou v tomto speciálním druhu betonu použita keramická zrna Liapor, vypálená  z granulátu z třetihorních jílů v rotačních pecích při teplotě 1100 °C. Díky tomuto zpracování vykazují nízkou objemovou hmotnost, vysokou životnost a pevnost v tlaku i odolnost vůči žáru a mrazu. Svou roli hraje při dosažení velmi příznivých akustických  výsledků  i komůrkový útlum,  při  kterém je zvuk absorbován v mezerách mezi jednotlivými zrny kameniva. Index vzduchové neprůzvučnosti je tak oproti konkurenčním materiálům vyšší. Z logiky věci vyplývá i nižší hmotnost a tím pádem možnost vyrobit rozměrově velké bloky, se kterými se ovšem dá relativně snadno manipulovat – pro představu hmotnost 195 mm tlusté pohledové tvárnice o roz- měrech 400 x 200 mm je 16,2 kg.

Estetika a vizuální úhlednost hrají prim

Již zmíněná mrazuvzdornost – minimální absorpce vzdušné vlhkosti a nasákavost materiálu zaručuje vhodnost jeho použití v nevytápěných prostorách i v exteriéru, kde se právě cementové pohledové tvarovky často uplatňují v kombinaci s jinými moderními materiály, jako je kov, sklo a pohledový beton. Argumentem  pro  zdivo z lehčeného betonu jsou i ekologické parametry technologie výroby s uzavřeným cyklem bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty (z 1 m³ hlíny vzniká 5 m³ zdiva) a následná ekologická recyklace po dožití.

Hlavní devizou pohledových cementových bloků ale nadále zůstává estetika, vizuální úhlednost, přesnost a rázovitý industriální charakter použitého řešení, který dnes k moderním stavbám kanceláří, sportovních hal ale i bytových komplexů neodmyslitelně patří.