Zpět na stavby

Bytová výstavba v roce 2018

15. ledna 2019
Ing. Petra Cuřínová

Za jedenáct měsíců roku 2018 bylo zatím zahájeno 30 484 bytů, což oproti stejnému období roku 2017 představuje šestiprocentní růst. Vzhledem k tomu, že počet zahájených bytů v jednotlivých měsících roku 2018 vždy přesáhl hranici dvou tisíc, lze předpokládat, že rok 2018 bude v počtu zahájených bytů výše než rok předchozí. Bude se potom jednat o již pátý růst v řadě, což lze zcela jistě považovat za úspěch, i když základna z let 2012 a 2013 byla velmi nízká.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Většinu zahájených bytů tvoří byty v rodinných domech a realizují se  převážně mimo hlavní město. Růst počtu zahájených bytů   v rodinných domech začal v roce 2015 a v roce 2018 jich zatím do listopadu bylo zahájeno 17 938, což je meziročně o 3,3 % více. Čtvrtina z celkového počtu bytů se zahájila ve Středočeském kraji a zaznamenán byl v tomto případě meziroční růst o 4,0 %. O něco více než desetina zahájených bytů se staví v Jihomoravském kraji, kde ovšem po čtyřech letech růstu došlo zatím v roce 2018 k meziročnímu poklesu o 7,3 %. Rychlým tempem rostl počet zahájených bytů v Plzeňském kraji. Značný meziroční pokles nastal od ledna do listopadu 2018 v Olomouckém kraji a hlavně v Praze, kde ovšem byty v rodinných domech tvoří pouze necelých 13 % z celkového počtu. V Praze se uplatňují především byty v bytových domech, které představují téměř dvě třetiny z celkového počtu zahájených bytů v hlavním městě. Za jedenáct měsíců roku 2018 se v Praze zahájilo 2194 bytů v bytových domech, což je meziročně o 8,2 % více. Ačkoliv v tomto segmentu aktuálně vidíme určitě oživení, stále jde ve srovnání např. s rokem 2015 o značný ústup (viz grafy). Výstavba bytových domů se tak přesouvá do regionů. Projektů je poměrně málo, proto hodnocení meziročních změn podléhá velkým výkyvům. Lze však konstatovat, že ve většině krajů dochází k významným meziročním růstům (např. na Vysočině).

Kromě těchto hlavních kategorií výstavby se stavějí také byty v přístavbách k rodinným i bytovým domům a byty v nebytových budovách a prostorech. Byť se co do počtu jedná o menší kategorie, všechny v jedenácti měsících roku 2018 přispěly k růstu počtu zahájených bytů.

V mezinárodním porovnání patří nová bytová výstavba v České republice k těm úspěšnějším. EU28 jako celek vykazuje za 1. pololetí 2018 spíše stagnaci, a to v důsledku vývoje v kategorii bytových domů (meziročně –1,6 %), rodinné domy byly v mírném růstu (meziročně +1,5 %). Počty zahájených bytů rostou velmi rychle v Irsku, a to od roku 2015 v obou kategoriích. Stabilní dlouhodobé růsty byly zaznamenány také v Bulharsku, Španělsku, Polsku i Portugalsku a mezi tyto státy řadíme také Českou republiku. V Německu byl dlouhodobý růst bytové výstavby přerušen v roce 2017, ale v 1. pololetí roku 2018 můžeme opět vidět meziroční vzestup. Také na Slovensku byl rok  2017  méně  úspěšný,  a  to v kategorii bytových domů. Tento pokles pokračuje také v následujícím roce, kde  však růst bytů  v rodinných domech překlápí celkový výsledek do kladných hodnot. Naopak státy jako např. Turecko, Švédsko, Rakousko nebo Maďarsko vykázaly za první pololetí roku 2018 meziroční pokles nové výstavby bytů, který většinou následoval po několika letech růstu. Více v grafu 3.

Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech a v lednu až listopadu 2018 počet dokončených bytů vzrostl téměř o pětinu. Tento růst byl nastartován v roce 2015 a zpočátku byly tahounem byty v bytových domech, v současnosti se více daří výstavbě rodinných domů. Dokončené byty v rodinných domech rostly ve všech krajích ČR poměrně vysokými tempy. Byty v rodinných domech se staví především ve Středočeském kraji, kde se jich realizuje čtvrtina z celkového počtu. Významná je také výstavba v krajích Jihomoravském, Moravskoslezském a Plzeňském. Díky vysokému dokončování rodinných domů roste počet všech dokončených bytů v krajích mimo Prahu. Výstavba bytů v Praze je charakteristická převahou bytových domů, které byly hojně dokončovány především v posledních čtyřech letech. Aktuálně se zdá, že zásoba rozestavěných bytů v hlavním městě dochází. V roce 2016 byla zahájena výstavba pouze 1707 bytů v bytových domech, což představovalo necelou polovinu z roku 2015. Praha je tak jediným krajem, kde počet dokončených bytů v roce  2018  zatím  klesá. Více v tab. 1 viz archiv čísel 01-02/2019.

Meziroční změna v počtu zahájených bytů v 1. pololetí roku 2018
Meziroční změna v počtu zahájených bytů v 1. pololetí roku 2018