Zpět na stavby

Bytová výstavba v České republice v letech 1997 až 2010

26. srpna 2011
Ing. Zbyněk Novotný, CSc.

Bytová výstavba tvoří významnou část stavební činnosti a jako taková je také indikátorem celkové hospodářské situace státu. To se v řadě zemí projevilo i v doznívající globální krizi. Prostřednictvím bytové výstavby se také nejsilněji uplatňuje a projevuje dopad stavebnictví do sociální oblasti.


Ve vyspělých západoevropských ekonomikách se bytová výstavba na stavební činnosti podílí obvykle z 30 až 40 %; ve Spojených státech se její podíl v některých letech pohyboval až kolem 50 %. V České republice, podobně jako dříve v Československu, byl a je podíl bytové výstavby výrazně nižší. V roce 2010 dosáhl 12 % a má klesající tendenci.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)