Zpět na stavby

Budování, kolaps a nová výstavba komplexu WTC v New Yorku, 5. díl, část C

10. října 2016
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA


Důvody nárůstu ceny a financování výstavby

Náklady na vybudování WTC Transportation Hub vypočtené experty PANYNJ v červnu 2005 na základě dopracovaného Calatravova návrhu činily 2,21 mld. USD. Z nich se zavázal uhradit 1,92 mld. USD Federální dopravní úřad USA (FTA) vzhledem k tomu, že nový velký dopravní uzel na Lower Manhattanu přinese rozvoj nejen městu New York, ale celému okolnímu regionu USA. Zbylé prostředky, původně tedy 290 mil. USD, měly jít z rozpočtu PANYNJ. Počátkem února 2007 se už však vědělo, že hrozí vyšplhání nákladů z 2,21 mld. na cca 3,4 mld. USD. PANYNJ byl nucen slíbit změnu projektové dokumentace, aby se stavba zlevnila. V květnu 2009 se na veřejnost dostaly skeptické závěry analýzy expertů FTA, které počítaly s tím, že termínem dokončení WTC Transportation Hub může být nejdříve červen 2014, spíše však až květen 2015, a že se konečné náklady na jeho výstavbu pravděpodobně vyšplhají až ke 4 mld. USD, řádově tedy na dvojnásobek původně předpokládané ceny. FTA obvinil PANYNJ z podcenění nákladů a z nedostatečného tlaku na efektivitu projektové přípravy i vlastní výstavby, a to i kvůli nedostatečnému počtu přiměřeně kompetentních pracovníků. Nárůst ceny dopravního uzlu na 3,8 mld. USD a možná i vyšší začal od jara 2011 připouštět i PANYNJ. Začalo být zjevné, že tak jako bude budova One World Trade Center nejdražším mrakodrapem světa, stane se nejdražším ?nádražím? světa i WTC Transportation Hub. V současnosti se uvádějí výsledné náklady na vybudování nového dopravního uzlu v rozmezí 4 až 4,2 mld. USD v závislosti na tom, co vše se do nich zahrne. Rozpočet Federálního dopravního úřadu (FTA) z nich podle poslední známé dohody pokryje 2,9 mld. USD, zbytek hradí PANYNJ.

Obr. 28. Pohyblivé zasklení světlíku

Hlavní uváděné důvody dramatického překročení původní ceny:

  • nedostatečně efektivní vedení velmi komplikovaného projektu ze strany PANYNJ;
  • vynucená změna postupu výstavby kvůli politickému rozhodnutí otevřít Národní památník 11. září už k 10. výročí útoků 9/11;
  • nutnost stavět pod provozovanou linkou 1 metra a v těsné blízkosti kolem ní, s čímž se původně nepočítalo;
  • extravagantnost Calatravova návrhu, v němž se skrývaly předem nesnadno rozeznatelné vícepráce a vícenáklady;
  • povodňové škody způsobené hurikánem Sandy;
  • skutečnost, že ve výsledné sumě jsou v současnosti zahrnuty i některé náklady související s objektem dopravního uzlu, které v roce 2005 vůbec kalkulovány nebyly


Účastníci výstavby
Investor:
Komplex WTA Transportation Hub staví úřad The Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ), vlastník pozemku a celého areálu WTC, ve spolupráci s Federálním ministerstvem dopravy USA (United States Department of Transportation), zastoupeným Federálním úřadem pro místní veřejnou hromadnou dopravu (Federal Transit Administration - FTA).

Stavebník:
The Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ), hlavní investor a od dubna 2009 přímý koordinátor výstavby WTC Transportation Hub. Vlastník a provozovatel příměstské železnice PATH (Port Authority Trans-Hudson). Výkonní ředitelé:
- Anthony E. Shorris (leden 2007 až duben 2008);
- Christopher O. Ward (květen 2008 až listopad 2011);
- Patrick Joseph ?Pat? Foye (listopad 2011 až dosud).

Koordinátor výstavby v období 2005 až 2009:
Phoenix Constructors, konsorcium zahrnující firmy Bovis Lend Lease (od 2011 Land Lease Project Management & Construction), Slattery Skanska Inc., Granite Halmar Construction Company Inc. a Fluor Enterprises Inc.

Správce linky 1 metra:
Metropolitan Transportation Authority (MTA), příspěvková organizace (public-benefit corporation) státu New York, která mj. prostřednictvím úřadu New York City Transit Authority spravuje síť newyorského metra New York City Subway.

Larry A. Silverstein/Silverstein Properties:
developer, vlastník (nájemce na 99 let) areálu WTC v letech 2001 až 2006, od roku 2006 vlastník nové budovy 7WTC a investor budovaných kancelářských věží 2WTC, 3WTC a 4WTC.

Architekti:
- koncepční architekt: Santiago Calatrava Valls (Calatrava Valls S.A.), hlavní autor koncepčního řešení komplexu WTC Transportation Hub, autor jeho hlavních částí PATH Hall, Central Transit Hall/The Oculus a West Concourse, spoluautor ostatních na něj navazujících podzemních prostor a podchodů komplexu (sídlo hlavní kanceláře je ve švýcarském Curychu);
- výkonný architekt a projektant: sdružení Downtown Design Partnership vedené kancelářemi DMJM Harris Inc. (od roku 2011 součást skupiny AECOM) a STV Group Inc. (sídlo v New Yorku), rozšířené dodatečně o kancelář Parsons Transportation Group Inc. (sídlo ve Washingtonu) - spoluautoři koncepčního řešení komplexu, koordinátoři projektové přípravy komplexu, hlavní autoři jeho částí spojených s kolejovou dopravou a retailem, mj. stanice PATH s nástupišti a podchodu South Concourse.
Zkoušky ve větrném tunelu: laboratoř Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory (BLWTL) Fakulty strojní Univerzity v západním Ontariu (Faculty of Engineering University of Western Ontario).

Významní subdodavatelé:
- montáž OK (mimo zastřešení The Oculus): DCM Erectors Inc.;
- stanice PATH (mimo nosné OK vstupní haly PATH): sdružení firem Skanska USA Civil Northeast Inc., Granite Construction Northeast Inc., Skanska USA Building Inc.;
- betonové konstrukce podzemních podlaží The Oculus: Sorbara Construction Corp.;
- betonové základy a horninové kotvy The Oculus: EIC Associates Inc.;
- výtahy a eskalátory: Otis Elevator Comp.;
- telekomunikační a datové sítě, protipožární ochrana a signalizace: Five Star Electric Corp.;
- bezpečnostní systém a vybavení: Diebold Enterprise Security Systems Inc.;
- protipožární vybavení The Oculus: Real Automatic Sprinkler Company Inc.;
- ocelová konstrukce zastřešení The Oculus: Skanska Koch Inc.;
- výrobce ocelových prvků zastřešení The Oculus: Cimolai S.p.A. (Pordenone, Itálie);
- povrchová protipožární ochrana OK The Oculus: Lawrence B. Whol Inc.;
- ocelová konstrukce North a South Concourse: Skanska Koch Inc.;
- skleněné panely pláště The Oculus: Enclos Corp.;
- pohyblivý prosklený světlík The Oculus: Enclos Corp.;
- mramorová podlaha The Oculus: GEM Construction & Restoration Corp.

Autor: Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA
ACONSE CZ s.r.o.

Obr. 29. Noční pohled na dokončovaný The Oculus (listopad 2015), zdroj: Thomas Koloski