Zpět na materiály, výrobky, technologie

Brněnské Ekologické veletrhy vítají odborníky i podnikatele

4. dubna 2007
ČKAIT

Likvidace běžných i nebezpečných odpadů, provoz skládek, povinnosti občanů i perspektivy odpadového hospodářství ? o tom všem se mohou zájemci více dozvědět na Ekologických veletrzích Brno 2007, které se uskuteční na brněnském výstavišti od 29. do 31. května.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS

Významnými producenty odpadů jsou stavební firmy. Podnikatelé ve stavebnictví mají možnost se dozvědět komplexní informace o možnostech likvidace odpadů i o tom, jak na těchto investicích ušetřit. Obor odpadové hospodářství patří k hlavním tématům letošního ročníku. V příštích sedmi letech může Česká republika díky schválení Operačního programu životního prostředí (OPŽP) získávat z evropských zdrojů na ekologické investice zhruba dvacet miliard korun ročně. Jednou z priorit OPŽP je právě nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Podle informací odboru odpadů MŽP bude na tuto kapitolu vynaloženo z Operačního programu přes 913 milionů EUR. Z toho příspěvek společenství z Fondu soudržnosti má dosáhnout více než 776 milionů EUR. K tradicím brněnských veletrhů patří odborné doprovodné akce. Stěžejní bude třídenní mezinárodní konference věnovaná aktuálním tématům životního prostředí a vodního hospodářství. Odpadovému hospodářství budou věnována například témata: biologicky rozložitelné odpady nebo skládkování odpadů. Okruh financování obsáhnou mj. replique montre semináře ?Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni? nebo ?Možnosti čerpání prostředků z nového Operačního programu životní prostředí (OP ŽP) na období 2007?2013?. Tato část konference bude určena starostům, státní správě, podnikatelům, investorům a pracovníkům bankovního sektoru.
Pro vodohospodáře je připraven seminář zaměřený na uplatňování směrnice o vodní politice. Dalšími tématy konference budou Energetická koncepce EU, Integrovaný registr znečištění nebo IPPC zaměřený na budoucí vývoj integrované prevence na úrovni EU. Konference se dotkne i aktuálních témat současnosti, jako jsou změna klimatu a Kjótský protokol. Součástí doprovodných programů bude také 6. ročník praktických ukázek protipovodňových opatření ?Ochrana před povodněmi Brno?.
?Od 1. dubna 2007 plánujeme spuštění online systému, který návštěvníkům Ekologických veletrhů Brno umožní objednání vstupenek, katalogu vystavovatelů, dále nabídne asistenční služby při sjednávání schůzek s vystavovateli či rezervaci ubytování v průběhu veletrhu, a také možnost přihlášení na jednotlivé doprovodné programy veletrhu,? řekl Martin Lánský, manažer PR a reklamy Ekologických veletrhů Brno.

Brněnské Ekologické veletrhy 2006
Brněnské Ekologické veletrhy 2006