Zpět na materiály, výrobky, technologie

Bezpečné řešení rozdílného zatížení potrubí na přechodu z objektu do okolní zeminy

Často stojíme před otázkou, jak bezpečně napojit vodovodní nebo kanalizační potrubí do budovy, podzemního objektu apod. Nejvíce se řeší stabilita výstupního potrubí vzhledem k rozdílným zatížením do stěny budovy nebo objektu a zatížení od okolního terénu. Díky rozdílnému zatížení může být trubka při vstupu potrubí do budovy vystavena silám, které mohou vést k její destrukci či ustřihnutí.


Řešením je tvarovka GEOFLEX®, což je posuvná, flexibilní a roztažitelná tvarovka z tvárné litiny. Tato tvarovka, která byla vyvinuta v Japonsku jako ochrana potrubí před účinky seismického nebo geotechnického původu, je k dispozici v průměrech od DN 100 do 1800 mm. Přírodní jevy jako jsou pohyby nebo sesuvy půdy, poklesy, zlomy, zemětřesení, tsunami, přílivové vlny atd. mohou ovlivnit klíčové infrastruktury, jako jsou elektrárny, jaderné reaktory, přehrady, nádrže a vodní věže, dálnice, tunely, vysokorychlostní železnice nebo přístavy, kde potrubí vyžaduje speciální ochranu.
Tvarovka GEOFLEX® je výsledkem inovativního a jedinečného designu, který se skládá z kluzné části a dvou kloubových kulových čepů s připojovacími přírubami. Tvarovka nabízí vynikající mechanickou pevnost a vysokou odolnost proti posunutí. Celé propojení čepů a kluzné trubní části je bezšroubové.

Tvarovka GEOFLEX® se skládá z:

 • Centrální trubní části, která umožňuje axiální posun (komprese a expanze)
 • Dvou kulových kloubů s napojovacími přírubami, které umožňují maximální úhlové vychýlení

Pohyby, které tvarovka GEOFLEX® umožňuje:

Průhyb a úhlové vychýlení: každý z kulových kloubů nabízí široké úhlové vychýlení mezi 20° a 38° dle průměru. Tvarovka tak může odolat poklesu terénu v rozmezí 100 až 600 mm dle DN. Pokud je požadavek ještě na větší rozsah poklesu, lze ho vyrovnat spojením dvou tvarovek za sebou).

Expanzní / kontrakční schopnosti: posouvání ve středové části, ať už při zmáčknutí nebo při roztažení, dovolí značný posun mezi každým kulovým kloubem.

Volnost otáčení: Kromě schopnosti absorbovat axiální posun a průhyb se tvarovka může v kulových kloubech také otáčet. Stabilitu zajišťuje zámkový spoj využívající návarek.

Oblasti použití:

 • Vodovodní, kanalizační, průmyslové trubní sítě apod.
 • Antiseismická ochrana potrubí díky možnosti přizpůsobit se pohybům půdy
 • Ochrana potrubí před sesuvy půdy, poklesy nestabilní nebo poddolované půdy apod.
 • Vyrovnává potrubí před účinky zemětřesení, seismických pohybů, přílivových vln apod.
 • Určeno pro PN16 bar

Hlavní charakteristiky:

 • Těsnění zajišťují kroužky z EPDM
 • Vnější / vnitřní nátěr: práškově nanášený epoxid o tloušťce 250 µm
 • Šrouby a matice: nerezová ocel třídy 304
 • Provedení je v souladu s normou ISO 16134: Konstrukce potrubí z tvárné litiny odolná vůči zemětřesení a poklesu

Výběr tvarovky GEOFLEX® pro dané DN závisí na očekávané velikosti poklesu, které může odolat. Tento pokles je vyhodnocován a posuzován v závislosti na geotechnice nebo seizmickém namáhání a na povaze důvodů, se kterými se při návrhu projektu setkáváme.

Více informací na www.pamlinecz.cz/geoflex nebo kontaktujte naše technické oddělení.

Ing. Miroslav Pfleger
technicko-výkonný ředitel
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
www.pamlinecz.cz

Tabulka hodnot osového odklonu, úhlového vychýlení a celkové kluzné kapacity

DN
[mm]

Osový odklon h [mm]

Úhlové vychýlení [°]

Expanze / kontrakce Lo [mm]

Tahová odolnost [kN]

100

100–600

+/– 38°

100 (+/– 50)

300

150

100–600

+/– 36°

160 (+/– 80)

450

200

100–600

+/– 34°

160 (+/– 80)

600

250

100–600

+/– 32°

160 (+/– 80)

750

300

100–600

+/– 30°

200 (+/– 100)

900

350

100–600

+/– 30°

200 (+/– 100)

1 050

400

100–600

+/– 30°

240 (+/– 120)

1 200

450

100–600

+/– 30°

240 (+/– 120)

1 350

500

100–600

+/– 30°

300 (+/– 150)

1 500

600

100–600

+/– 30°

300 (+/– 150)

1 800

700

200–600

+/– 30°

400 (+/– 200)

2 100

800

200–600

+/– 30°

400 (+/– 200)

2 400

900

200–600

+/– 30°

440 (+/– 220)

2 700

1 000

200–600

+/– 30°

440 (+/– 220)

3 000

1 110

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

3 000

1 200

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

3 600

1 400

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

4 200

1 500

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

4 500

1 600

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

4 800

1 800

500

+/– 20°

600 (+350/–250)

5 400

 
Tabulka hodnot osového odklonu, úhlového vychýlení a celkové kluzné kapacity

DN
[mm]

Osový odklon h [mm]

Úhlové vychýlení [°]

Expanze / kontrakce Lo [mm]

Tahová odolnost [kN]

100

100–600

+/– 38°

100 (+/– 50)

300

150

100–600

+/– 36°

160 (+/– 80)

450

200

100–600

+/– 34°

160 (+/– 80)

600

250

100–600

+/– 32°

160 (+/– 80)

750

300

100–600

+/– 30°

200 (+/– 100)

900

350

100–600

+/– 30°

200 (+/– 100)

1 050

400

100–600

+/– 30°

240 (+/– 120)

1 200

450

100–600

+/– 30°

240 (+/– 120)

1 350

500

100–600

+/– 30°

300 (+/– 150)

1 500

600

100–600

+/– 30°

300 (+/– 150)

1 800

700

200–600

+/– 30°

400 (+/– 200)

2 100

800

200–600

+/– 30°

400 (+/– 200)

2 400

900

200–600

+/– 30°

440 (+/– 220)

2 700

1 000

200–600

+/– 30°

440 (+/– 220)

3 000

1 110

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

3 000

1 200

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

3 600

1 400

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

4 200

1 500

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

4 500

1 600

400

+/– 20°

600 (+350/–250)

4 800

1 800

500

+/– 20°

600 (+350/–250)

5 400