Zpět na materiály, výrobky, technologie

Betonové směsi pro každou realizaci

21. června 2021
PR článek

V současnosti najdeme jen málo stavebních realizací, kde bychom se zcela obešli bez tak stěžejního materiálu, jakým je beton. Pro jeho rozsáhlé použití je však vždy důležité zvolit správnou směs, určenou pro danou konstrukci.


Betonové suché směsi, ale také betonové potěry Baumit jsou velmi často využívanými produkty, neboť na českém trhu patří tomuto výrobci více než třetinový podíl v tomto segmentu.

Nabídka pro všechna řešení

Baumit nabízí v suchých betonových směsích řešení doslova na míru. Odlišnosti mezi jednotlivými typy betonů je potřeba hledat v jejich složení a také v technologii výroby. Často se však stává, že určitá směs běžných nebo speciálních betonů má více oblastí pro využití. Mezi nejčastěji používané patří betonové směsi základní řady Baumit B 20 a B 30 pro malé i větší stavební celky, vhodné především jako podklady pro schody, překlady či dlažbu. Pro vodopropustné systémy má výrobce v nabídce betonovou směs s označením Baumit DrainBeton, jejíž předností je především vysoce drenážní funkce. Díky této vlastnosti je beton vhodný např. pro podkladové vrstvy před položením dlažebních kostek. Vlajkovou lodí v produktové nabídce Baumit mezi speciálními betonovými směsmi je Baumit ProofBeton, který nachází díky své vodonepropustnosti a vysoké pevnosti využití především ve velkých vodohospodářských stavbách, ale také při realizaci kanalizací či opěrných stěn. Tam, kde je potřeba zalití železobetonových konstrukcí, injektáž dutin nebo zmonolitnění velkorozměrových skeletů, se využívá expanzivní cementová směs Baumit FillBeton. Vedle schopnosti zvětšovat svůj objem v místě aplikace (např. při kotvení šroubů) nabízí tato směs také vysokou přídržnost k betonu i oceli.

Zaměřeno na rekonstrukce

Velmi specifickým typem rekonstrukcí prochází například starší historické objekty, konkrétně jejich půdní prostory. Při těchto realizacích dochází většinou k nutné obnově často výškově nesourodé podlahové skladby, která však nesmí přetěžovat stávající nosnou (především dřevěnou) konstrukci. Velmi podobné je to při obnově kleneb. Právě pro tyto specifické případy, kdy navíc vyžadujeme tepelněizolační vlastnosti a předepsaný stupeň požární ochrany, je určena lehčená betonová směs Baumit PorBeton. Snížené zatížení konstrukce je dáno obsahem keramického kameniva v této betonové směsi. Zpracování směsi je obdobné jako u ostatních betonových potěrů, tedy pomocí vytvořených stahovacích pruhů o min. výšce 50 mm s následným urovnáním stahovací latí, hlazením a zhutněním vrstvy a finálním vyhlazením povrchu. Povrch je pochozí po třech dnech podle podmínek pro zrání a připravený na pokládku finální podlahové vrstvy (např. dlažby). Při renovacích podlah s pomocí směsi Baumit PorBeton je možné se dostat až na polovinu celkového zatížení nosné konstrukce v porovnání s běžným betonovým potěrem.

Na zahradní sloupky dvěma způsoby

Především kutilové a zahrádkáři ocení vlastnosti suché betonové směsi Baumit FixBeton. Jedná se o rychletuhnoucí beton pro drobné stavební práce, který je vhodný například pro betonování sloupků zahradních plotů, zábradlí či dopravního značení. Vedle jiných výhod umožňuje zpracování dvěma základními způsoby. Betonovou směs lze nasypat do nádoby s předepsaným množstvím vody, promíchat míchadlem a následně ji aplikovat do otvoru pro sloupek nebo patku. Tímto způsobem začíná směs tuhnout po 10 minutách a lehce zatížit ji lze po jedné hodině. Mnohem efektivnějším způsobem je však nasypání suché směsi do vyhloubeného otvoru v zemi a zalití předepsaným množstvím vody. Směs se poté sama nasytí vodou. Vedle zkrácení začátku jejího tuhnutí na 3 minuty a lehké zatížitelnosti již po 30 minutách není třeba k této práci elektrická energie, míchadlo ani nádoba pro míchání. V obou případech je však tato betonová směs plně zatížitelná po 24 hodinách.

text Ing. Martin Herclík