Zpět na informační servis

Asociace dodavatelů montovaných domů - historie a současná činnost

27. února 2009
Text redakce

ADMD vznikla v roce 2000 při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Sdružuje výrobce montovaných staveb bytové a občanské vybavenosti. Je dnes vnímána jako nejsilnější představitel dřevařsko-stavební lobby.

První roky činnosti byly zaměřeny na úsilí zviditelnit stavební technologie na bázi dřeva přes projekt Dřevo 3000 s cílem jasně si říci o rovnoprávné postavení v rámci stavebních technologií. ADMD je respektovaným partnerem orgánů státní správy, s nimiž řeší problematiku zvýšení objemu dřeva do stavebnictví.

Asociace dodavatelů montovaných domů

Propagace staveb na bázi dřeva
Základním úkolem ADMD je prosazování staveb na bázi dřeva a celková popularizace technologií konstrukcí z dřevní hmoty. Asociace dodavatelů montovaných domů se snaží posílit postavení dřevní suroviny v rámci právních předpisů, v nichž jsou nyní vlastnosti dřeva na základě přežitých argumentů minulých dob podceněny.

Kultivace podnikatelského prostředí
Významnou aktivitou ADMD je kultivování podnikatelského prostředí v této oblasti. Vzhledem k tomu, že v rámci českých zákonů a technických norem jsou technologie na bázi dřeva posuzovány jen z pohledu stavebních specifik, bez ohledu na specifika suroviny, připravila Asociace z popudu evropských struktur národní systém zabezpečení kvality (jakosti) pro tento segment stavebnictví. Je nutné skloubit potřeby stavebních předpisů s potřebami dřevařských předpisů a zvýšit odpovědnost firem za kvalitní produkt.

Příprava odborníků
Důležitou činností ADMD je zvyšování tlaku na školské systémy a na vědecko-výzkumnou bázi vysokých škol - ať již dřevařských, nebo stavebních. Je nezbytné připravovat odborníky, kteří posunou danou technologii v celém sektoru stavebnictví na potřebnou úroveň.

Stavební export v rámci EU
Vzhledem k tomu, že se toto odvětví významně prosadilo v oblasti exportu, byla Asociace zapojena do řešení problematiky stavebních exportů v rámci Evropské unie. Postupně je včleňována do Evropského svazu montovaných domů a jednoznačně se přihlásila ke kvalitativním zásadám členů tohoto svazu.

Vnitřní struktura ADMD
Ve vnitřní struktuře ADMD pracuje skupina technická a marketinková. Snaha zvýšit účinnost Asociace v rámci firem ČR naráží částečně na problém začleňování nových členů. Panují zde jisté obavy z utlačování menších firem většími, z přílišné náročnosti národního systému kvality, překážkou je v některých případech také slabá profesionalita firemního zázemí.

Obchodní partneři ADMD
Obchodním partnerem ADMD se může stát výrobce materiálů, technologického zařízení a nářadí pro montované stavby nebo také dodavatel materiálů včetně technicko-informačního servisu, který projeví zájem o partnerství s ADMD a který již po určitou dobu dodává materiál, zařízení či služby minimálně dvěma členům Asociace. Tito členové se za partnera zaručují. Asociace dodavatelů montovaných domů však také uvítá odborné partnery, kterými se mohou stát např. významné osobnosti, vysoké, střední, učňovské nebo základní školy. Dále pak výzkumné ústavy, certifikovaná pracoviště, odborné skupiny, sdružení, atd. Podmínky pro přijetí jak obchodních, tak i odborných partnerů naleznete na webových stránkách www.admd.cz.

Zájemci o členství v ADMD
Není jednoduché vytvořit asociaci firem, které si na trhu velmi ostře konkurují. Každá firma si však uvědomuje, že je nutné nastolit společná pravidla nabídky po stránce technických parametrů a etiky podnikání, závazná pro všechny členy. Tržní prostředí se vyčistí od firem, které nebudou schopné tyto zásady dodržovat, a v důsledku toho se zvýší prestiž této technologie u zákazníků. Asociace zve mezi sebe firmy, které cítí obdobné problémy. Nechce být exkluzivním klubem silných, ale má zájem mít v řadách každého, kdo umožní rozvoj technologie montovaných staveb na bázi lehké prefabrikace. Silní si uvědomují své místo tahounů a ti slabší určitě nebudou jen přihlížet. ADMD nemá ambice vyřešit všechny problémy najednou, je však důležité je pojmenovat a být důslední.

Ing. Jiří Pohloudek
předseda ADMD