Zpět na materiály, výrobky, technologie

Architekt v anglosaském světě

15. března 2010
Ing. Michael Trnka, CSc.

K diskuzi o roli architekta ve stavebnictví si dovoluji přidat pohled nastiňující postavení absolventa českých stavebních fakult v Evropě.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstruktivně dopravní. Je autorizován v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb. Pracoval ve firmách Železniční stavitelství Praha, Energoprojekt Praha a ŠKODA PRAHA a.s. V současnosti spolupracuje s kanceláří ­ALLCONS Industry s.r.o. Začínal jako stavbyvedoucí, po přechodu do projektových kanceláří projektoval ocelové konstrukce českých i zahraničních elektráren, pozemních staveb i mostů a lávek. Aktivně pracoval v ČSSI a následně i v ČKAIT. Je předsedou redakční rady časopisu Stavebnictví.

České stavební fakulty změnily jméno oboru Pozemní stavby a architektura na obor Architektura a stavitelství a od minulého roku vycházejí absolventi tohoto oboru s titulem Ing. arch. Jedním z důvodů uvedené úpravy bylo, že nelze do angličtiny přeložit výraz pozemní stavby.
Otázkou je, zda lze do angličtiny přeložit označení architekt, tak aby ho Angličané chápali stejně jako my, to jest jako absolventa magisterského studia na škole s uměleckým zaměřením - čili jako akademický titul.
Dle česko-anglického slovníku architektonického a stavebního (nakladatelství FRAUS, Plzeň 1998) se výraz architekt překládá jako architect - bez bližšího vysvětlení. Zpětně v anglicko-českém slovníku od téhož vydavatele je výraz architect překládán jako architekt, stavitel, student architektury, zodpovědný projektant, generální projektant - takže nejednoznačně.
Dle anglického výkladového slovníku Longman Dictionary of Contemporary English je uveden výklad výrazu architect takto: Person who plans new buildings and is responsible for making sure that they are built properly.
Je zřejmé, že Angličané nechápou architekta jako nositele akademického titulu Architekt, ale jako osobu odpovědnou za realizaci stavby od samého počátku, až po její uvedení do provozu - čili jako funkci, a nikoliv jako titul. To znamená, že v anglosaském světě se stává architektem odborník profese, odpovídající typu realizovaného díla - tedy v případě výstavby silnice inženýr dopravní specializace, v případě elektrárny většinou strojní inženýr, u výstavby přehrady vodohospodář atd., a všichni tito odborníci mohou být nazýváni architekty.
Za první republiky nebyl titul architekt autorsky chráněn, a tak bylo možno číst, že: ...stavbu realizoval architekt Zdeněk Novák, stavitel a mistr zednický. Z tehdejšího pohledu, i z dnešního pohledu Angličana, to bylo zcela oprávněné.

Na závěr dovolte poznámku. Postavení našich odborníků v Evropě se nebude odvíjet od toho, jaký mají titul, ale od toho, co umí a jak budou své znalosti schopni prezentovat. Naše starosti, zda lze něco přesně, a pokud možno jednoslovně přeložit do angličtiny, považuji za malicherné, jako považuji za trapnou náhradu českých výstižných pojmenování - anglizmy dnes, a rusizmy dříve - v odborných i neodborných textech.

Ing. Michael Trnka, CSc. přednosta OK ČKAIT Praha