Zpět na materiály, výrobky, technologie

Aqua-therm Praha se stěhuje do PVA Letňany

24. října 2008
redakce

Letošní ročník veletrhu Aqua-therm Praha se uskuteční v původním termínu od 25. do 29. listopadu, ale v nových prostorách výstaviště PVA Letňany.

Autor:Organizátor akce, agentura Progres Partners Advertising, se k přesunu rozhodl poté, co rozsáhlý požár zničil část Průmyslového paláce, jež je na holešovickém výstavišti hlavním veletržním prostorem. ?Chceme i letos vystavovatelům zajistit stejně kvalitní podmínky pro prezentaci jejich exponátů a nezklamat tradiční návštěvníky veletrhu. Bohužel na výstavišti v Holešovicích jsem nenašli za levé křídlo Průmyslového paláce adekvátní náhradu. Po poradě s několika velkými vystavovateli jsme se rozhodli přesunout celou akci do Letňan,? vysvětluje rozhodnutí Progres Partners Advertising.

Mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm Praha hostí každý rok přes 400 firem z celého světa a průměrně projde jeho branami přes 40 000 návštěvníků. Z veletrhu zaměřeného převážně na odborníky se v posledních letech stala akce hojně navštěvovaná také širokou laickou veřejností, která zde hledá informace o nízkoenergetické výstavbě a úsporách za teplo, plyn a vodu. Odpovědi na palčivé otázky současnosti naleznou návštěvníci nejen v expozicích jednotlivých firem, ale k dispozici bude po celou dobu veletrhu i bezplatné poradenství, poskytované oborovými asociacemi a nezávislými odborníky. Dalším zdrojem informací budou semináře konference TZB-2008 z oblasti úspor energie pro odbornou i laickou veřejnost. Konference se koná přímo na výstavišti a je zdarma přístupná pro všechny zájemce.

Témata doprovodného programu (aktuální změny a harmonogram sledujte na www.tzb-info.cz)

25.11. Energetická náročnost budov - legislativa-teorie-praxe
Dvouletý projektu TZB-info - Energetická náročnost budov
OPERAČNÍ PROGRAMY - ENB jako kritérium pro čerpání dotačních titulů
Shrnutí a provázanost energetické legislativy a upozornění na případné novely
Závěry z konference TZB-info: Nové postupy energetického hodnocení budov
Vliv projekce na úspory energie
Plánování oprav a investic do systémů TZB v bytových domech
Úspory energie nebo peněz? Optimalizace projektů
Komplexní rekonstrukce a revitalizace bytových domů - praktické zkušenosti
Příklad z praxe - Příprava teplé vody - solární systém Regulus s plynovým průtokovým dohřevem, nové zkušenosti z on line monitoringu v provozu ETA Hlinsko.
Energetický monitoring + vyhodnocení - ukázka vyhodnocení měření účinnosti kotelny GEMINOX
Efektivní regulace vnitřního prostředí jako prostředek k úsporám
Velkoprostorové systémy vytápění a chlazení a jejich začlenění do energetické koncepce budovy
Výtahy a bezpečný dům
Nový mezifakultní studijni program Inteligentní budovy na ČVUT v Praze
Zlatý zavináč TZB-info - slavnostní vyhlášení ankety o nejlepší internetové stránky z oboru stavebnictví, úspor energií a TZB

26.11. Experimentální výzkum v technice prostředí
Využití termovizní techniky v technice prostředí
Experimentální stanovení setrvačností náběhu a chladnutí otopných těles
Emise škodlivin do vnitřního prostoru při vytápění krbovou vložkou
Parametry vnitřního prostředí při velkoplošném vytápění a chlazení
Experimentální výzkum systému s tepelným čerpadlem a zemními vrty
Testování solárních kolektorů a zásobníků
Dlouhodobý monitoring solárních soustav
Experimentální ověření radiačních vlastností světlých a tmavých zářičů
Inteligentní průmyslové stavby
Hluk kotelen a spalinových cest
Vytápíme hnědým uhlím
Slavnostní předání Ceny Dr.Cihelky za rok 2007

27.11. Výpočetní nástroje nejen pro stanovení energetické náročnosti budov
Národní kalkulační nástroj - základní pomůcka pro nové hodnocení budov
Představení výpočtové pomůcky - ENERGIE 2008
Představení výpočtové pomůcky - PROTECH
SW pro návrh vzduchotechniky
Vliv rekonstrukce panelových domů na kvalitu vnitřního prostředí

28.11. Vzduchotechnika
Klimatizace a větrání

Novinky roku 2008 uvedené na trh společností Janka-Lennox
Nedostatky návrhů a realizací klimatizačních zařízení
Smluvní zajištění zkoušek VZT zařízení
Využití energie k energetickému auditu
ZZT - vždy nebo dle užití ?
Použití nízkotlakého ejektoru v technologiích odsávání vzdušin
Větrání svařovny
Požadavky na mikroklima vnitřního prostředí
Provozně a energeticky úsporná VZT zařízení a systémy
Hodnocení tepelných čerpadel
Požární větrání budov

Provozování systémů TZB v budovách:
Metoda a cíle Facility managementu
Počítačová podpora FM
Požadavky TZB na údržbu
Tepelná čerpadla
Netradiční zdroje tepla
Možnosti měření a regulace
Čistění chladicích okruhů

29.11. Vytápění a zateplování rodinných domů, výstavba nízkoenergetických a pasivních domů - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Dotace na šetrné způsoby vytápění a zateplování rodinných domů
Nízkoenergetický či pasivní dům

Veletržní haly jsou otevřeny od 10 do 18 hodin, v sobotu se zavírá již v 16 hodin. Na internetových stránkách www.tzb-info.cz je možné získat informace o vystavovatelích, přesném harmonogramu doprovodného programu a v neposlední řadě také poukaz na zlevněnou vstupenku.