Zpět na materiály, výrobky, technologie

Antonín Pechal: Mosty

30. listopadu 2009
redakce

Asi každý začínající projektant doufá, že bude schopen ještě v čase své dosud neuzavřené kariéry vydat obsáhlou publikaci dokumentující téměř padesátku ?vlastních? staveb. A to zvlášť, jedná-li se o mostní konstrukce.

Autor:Jeden z předních českých projektantů mostních konstrukcí Ing. Antonín Pechal, CSc. shrnul výsledky své dosavadní činnosti do knihy s lakonickým názvem Mosty a podtitulem Zpráva o konstrukci a architektuře některých českých mostů. Antonín Pechal v ní ve spolupráci s architektem Zdeňkem Müllerem zrekapituloval vznik a současný stav mostů, na nichž jako projektant spolupracoval. Kniha je výjimečně dobře strukturována do čtyř zásadních kapitol (pomineme-li úvodní slovo a závěr). Autor rozdělil mosty podle typu konstrukce a funkce na Silniční mosty s dolní mostovkou, Silniční mosty s horní mostovkou, Železniční mosty s dolní mostovkou a Železniční mosty s horní mostovkou. Každá z nich začíná krátkým popisem principů dané konstrukce, přičemž úroveň odbornosti těchto textů je nastavena tak, že poučeného laika neodradí a experta neurazí. Což je dobře. Popisy jednotlivých mostů mají rovněž logickou strukturu - název stavby + základní údaje, schémata a situace, vznik investičního záměru, projektové řešení a realizace. U většiny z popisovaných staveb je v závěru navíc cenná a upřímná kapitolka Profesní poznání. V ní Antonín Pechal pojmenovává nové přístupy, ale i chyby - tedy pozitivní i negativní zkušenosti - které pomohly jemu i jeho spolupracovníkům při projektování dalších mostních konstrukcí. Každý most a hlavně proces jeho výstavby je samozřejmě vyčerpávajícím způsobem fotograficky zdokumentován. Přísně účelové pojetí textů i obrazové dokumentace ovšem znamená (kromě výše zmíněné výborné přehlednosti obsahu knihy) také jistou stylistickou suchopárnost hraničící až s dikcí technické zprávy. Pokud však platí úsloví, že projektanti čtou hlavně ?obrázky? (rozuměj schémata a fotografie), tak je to skutečně marginální výtka.

Antonín Pechal: Mosty

Nicméně sám autor ukazuje, že v případě popisu známého Mostu přes řeku Vltavu v Kamýku nad Vltavou to jde i jinak. Text je v tomto případě doplněn o zajímavou historii tohoto mostu včetně dobové kresby Josefa Mukařovského a úryvku z dobového tisku (první most v tomto místě byl postaven roku 1888 a fungoval čtyři měsíce, než byl stržen rozvodněnou řekou).

Každopádně projektantovo portfolio (a tedy i tato kniha) zahrnuje naprosto zásadní mosty pro českou silniční i železniční dopravu, jako je Most Vysočina ve Velkém Meziříčí na dálnici D 1 Praha-Brno nebo oceňovaný Hraniční most na dálnici D 8, jehož technologicky náročná výstavba v horských podmínkách byla zvládnuta v mimořádně krátkém čase. Jednou z nejkrásnějších kapitol je popis stavby nového Ivančického viaduktu, kde je zajímavé srovnání původního elegantního mostu se současným.

Celkově zdařilá publikace ukazuje, že skromnost v případě neochoty publikování ?přehlídky? vlastní práce je v drtivé většině případů falešná. V případě Mostů Antonína Pechala pak zdaleka nejde jen o katalog jeho díla. Kniha má přesah do oblasti principů projektování mostních konstrukcí stejně jako do oblasti principů myšlení jejich autorů.

Název: Mosty
Autor: Ing. Antonín Pechal, CSc.
Rozsah: 274 stran Vydání: 1., 2009
Náklad: 1800 ks
Sazba: Expodata spol. s r.o.
Tisk: Expodata-Didot, spol. s r.o.
ISBN 978-80-254-5279-0

Knihu lze objednat:
Veronika Kozlová
tel.: +420 545 213 466
fax: +420 545 211 294
e-mail: pis@pechal.cz
www.pechal.cz

Ivančický viadukt (foto: kniha Mosty)
¤ Ivančický viadukt (foto: kniha Mosty)