Zpět na stavby

Ambiciózní plán na omezení poruch v geotechnice

29. března 2012
Ing. Jindřich Řičica

Odborná geotechnická veřejnost v Evropě i ve světě byla v loňském roce překvapena převratným nizozemským národním projektem Geo-Impuls, který si vytyčil úkol snížit během pěti let geotechnické poruchy o polovinu. Podrobné informace o tomto projektu vzbudily velký zájem delegátů výročního zasedání Evropské federace speciálního zakládání (EFFC) a zdá se, že by mohly být inspirací pro podobné akce i v dalších zemích. Mohou být dobrou příležitostí k porovnání se situací v ČR a k nasměrování dalších trendů. Vyplývá z nich zejména důraz na analýzu a řízení rizik.


Úvod
Nizozemsko je hustě zalidněnou zemí s vysoce vyvinutou infrastrukturou a velmi obtížnými geotechnickými podmínkami pro výstavbu. Převážná část území se rozkládá mezi deltami tří velkých řek ? Rýna, Mázy a Šeldy. Polovina plochy Nizozemska leží pod úrovní hladiny Severního moře a je chráněna hrázemi. Vrchní část základové půdy sestává převážně z vrstev rašeliny a jílů nasycených vodou, přičemž únosnější písčité vrstvy se nacházejí až v hloubce 10?20 m. V těchto podmínkách plní geotechnika v rámci rolex replica stavebního procesu velice důležitou roli. Nizozemci například vyvinuli pro účely geotechnického průzkumu metody statického penetračního sondování (CPT ? někdy také Dutch cone), které sami velmi intenzívně používají a které také úspěšně rozšířili po celém světě. Pro zakládání staveb se ve zdejších podmínkách vhodně využívají konvenční ražené prvky, jako jsou štětovnice a piloty. Vyvinuli zde však i řadu dobře prosperujících speciálních metod, jako například předrážené piloty, na místě betonované.

Částečný kolaps zemní hráze úložiště Hollands Diep v ústí řeky Mass
¤ Částečný kolaps zemní hráze úložiště Hollands Diep v ústí řeky Mass

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).