Zpět na informační servis

300 let Müllerovy mapy Čech - výstava Národního technického muzea

6. října 2020
Text redakce

Národní technické muzeum vystavuje mimořádný soubor Müllerovy mapy Čech. Mapa je jedním z nejkrásnějších a nejcennějších mapových děl naší historie. Kolekce Müllerovy mapy ve sbírkách NTM je cenná svojí úplností – jedná se o samotnou velkou mapu, její zmenšenou verzi, přehlednou mapu a především jedinečné tiskové desky.

Müllerova mapa Čech je unikátní kartografické dílo, které je posledním velkým dílem jednotlivce a na dlouhou dobu se stalo základem map Čech.  Letos si připomínáme 300 let od jejího vzniku. Mimořádnou kolekci této mapy, kterou má NTM ve sbírkách, při této příležitosti tohoto výročí představuje veřejnosti. „Mappa geographica regni Bohemiae …“  vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských potřeb Českého království. Byla zhotovena kartografem Janem Kryštofem Müllerem roku 1720 a zobrazuje celé Čechy v měřítku 1:132 000. Skládá se z 25 mapových listů a její celkový rozměr činí úctyhodných 282 x 240 cm.

Kolekce Müllerovy mapy Čech v Národním technickém muzeu je mimořádně kompletní, je jedinečným unikátem. Obsahuje jak originální tisky, tak i tiskové měděné desky. Odlišuje se tak od běžného standardu v jiných českých sbírkách a archivech. Ve sbírce NTM je velká Müllerova mapa zastoupena tiskem sestaveným z 25 listů. Kromě toho jsou ve sbírce uloženy i samostatné tisky jednotlivých sekcí (47 x 54 cm). V souboru nechybí ani přehledný list k velké mapě, který sloužil k rychlé orientaci na území Čech. Sbírka NTM dále obsahuje také zmenšenou Müllerovu mapu (165 x 155 cm) v provedení J. W. Wielanda a její jednotlivé sekce. Originální tiskové matrice velké mapy a přehledného listu zhotovené rytci M. Kaufferem a J. D. Herzem jsou předním exponátem sbírky NTM, stejně tak i tiskové měděné desky ke zmenšené Wielandově mapě. Ve sbírce je navíc ještě uložen soubor galvanoplastických odlitků měděných matric.

Mapová sbírka NTM obsahuje též odvozeniny Müllerovy mapy Čech především z dílny císařského geografa J. B. Homanna, jeho následovníků (Homannovi dědicové) a dalších kartografů v Amsterdamu, Paříži, Augsburgu a Vídni.

Výstava se koná od 2. října do 1. listopadu 2020.

Zdroj: NTM