Zpět na informační servis

20. výročí Inženýrské komory (ČKAIT) V. díl: Inženýrské dny a jejich tradice

29. března 2012
Text redakce

Pořádání Inženýrských dnů bylo od počátku motivováno snahou vytvořit prostor pro pravidelné setkávání zástupců široké inženýrské obce působících v různých oblastech výstavby a investiční činnosti. Organizací byl pověřen Český svaz stavebních inženýrů. Velkou inspirací se staly především Inženýrské dny Bavorské inženýrské komory, které se konají pravidelně počátkem roku v Mnichově.

Účastníky prvního Inženýrského dne přivítal Lichtenštejnský palác 25. září 1995. Hlavní projev pronesl tehdejší ministr RNDr. Igor Němec na téma Co společnost dluží stavebním inženýrům. Dovolím si ocitovat úryvek z jeho projevu: Vždy budou lidé vnímat ostřeji to, co mohou poznat naráz a bez replicas de relojes de lujo velké námahy. Vzdušný baldachýn čar na rýsovacím prkně je toho dokladem. O čem musí přemýšlet nad projektem stavební inženýr, to už zůstává veřejnosti utajeno, neboť je to složité, nepopulární a zdánlivě přízemní. Inženýr, stavební inženýr zejména, má však v popisu práce něco, co by ho mělo stavět na piedestal veřejné úcty: adresnou a velmi naléhavou odpovědnost za dílo. Chrání zcela konkrétní lidské životy!

Inženýrský den v roce 2005 byl uspořádán na téma Konverze průmyslových objektů a konal se v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze
¤ Inženýrský den v roce 2005 byl uspořádán na téma Konverze průmyslových objektů a konal se v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).