Zpět na informační servis

20. výročí Inženýrské komory (ČKAIT) II. díl: období let 1992-1993

15. prosince 2011
Text redakce

Druhý díl seriálu, mapujícího hlavní události dvacetileté epochy činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), představí období, které následovalo po vzniku Komory. Popíše tedy zejména roli Ustavujícího výboru ČKAIT, spolupráci s příslušnými fakultami a součinnost s Českým svazem stavebních inženýrů a některými dalšími profesními organizacemi. Obsahem je také prezentace úkolů definovaných prvním shromážděním delegátů ČKAIT konaném v listopadu roku 1992, schválení zkušebního řádu a zahájení zkušebního procesu v roce 1993. V této souvislosti je rovněž zmíněna historie problematiky § 34, o oprávnění k projektové činnosti nebo osvědčení zvláštní způsobilosti k výkonu činností ve výstavbě, v rámci zákona č. 360/1992 Sb.

Účast v debatě zabývající se výše uvedenou problematikou, z níž prezentujeme nejzajímavější výstupy, přijali tito odborníci ? reprezentanti Ustavujícího výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), jmenovaného dne 7. července 1992 tehdejším ministrem životního prostředí ČR: prof. Ing. František Drkal, CSc. z Fakulty strojní ČVUT; prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT; Ing. Miroslav Kotrbatý, spolumajitel firmy Kotrbatý s.r.o.; Ing. Václav Mach, první předseda rolex replica ČKAIT; prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT v Praze, předseda Českého svazu stavebních inženýrů v letech 1992?2006; Ing. Bohumil Rusek, místopředseda ČKAIT v letech 1992?2008; Ing. Svatopluk Zídek, současný prezident ČSSI a předseda OK ČKAIT Karlovy Vary.

15. června roku 1993 byli žijící autorizovaní civilní inženýři začleněni jako čestní členové Komory.
¤ 15. června roku 1993 byli žijící autorizovaní civilní inženýři začleněni jako čestní členové Komory. Od té doby se setkávají každoročně. Fotografie dokumentuje setkání čestných členů ČKAIT v budově ČSSI v Legerově ulici v roce orologi rolex replica 2000.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).