Zpět na informační servis

20. výročí Inženýrské komory ČKAIT I. díl: období let 1989?1992

23. listopadu 2011
Text redakce

Úvodní díl seriálu, mapujícího zásadní události dvacetileté epochy činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), představí počáteční etapu, tedy iniciaci zrodu této Komory. V souvislosti s tím je prezentována významná role legislativní komise ČSSI a další podstatné momenty, které ovlivnily vznik zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Účast v debatě zabývající se uvedenou problematikou, z níž prezentujeme nejzajímavěj - ší výstupy, přijali tito odborníci: Ing. Ivo Bajer, první předseda Českého svazu stavebních inženýrů; Ing. Václav Mach, první předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Ing. Jiří Schandl, předseda oblastní pobočky ČSSI, později předseda OK ČKAIT České Budějovice; a Ing. Bohumil Rusek, místopředseda ČKAIT od jejího založení v roce 1992.

Fotografie členů ustavujících výborů ČKAIT a ČKA před Fakultou stavební ČVUT v Praze 30. června 1992
¤ Fotografie členů ustavujících výborů ČKAIT a ČKA před Fakultou stavební ČVUT v Praze 30. června 1992

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).