Ing. Josef Žikovský

Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT (1966), následně postgraduální studium v oboru akustika prostor a ozvučování. V roce 1990 se stal zakladatelem a generálním ředitelem firmy SONING Praha a.s. Externě přednáší v oboru akustika a elektroakustika na FEL, FA a FSv ČVUT a na Hudební akademii múzických umění. Je členem zkušební komise při státních závěrečných zkouškách FEL ČVUT. Autor 22 udělených a realizovaných patentů.