doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, oboru pozemní stavby. Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně. Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro pozemní stavby v ČR a autorizovaný inženýr pro statiku staveb v SR. Soudní znalec v oboru stavebnictví. Zaměřuje se na navrhování betonových konstrukcí a jejich dlouhodobé sledování in-situ. Podílel se na řadě projektů nosných konstrukcí budov, hal, mostů či plavebních komor.


Nejnovější články autora