Ing. Petr Zelenský, Ph.D.

Absolvent magisterského a doktorského programu strojní inženýrství se zaměřením na techniku prostředí na FS ČVUT v Praze. Jako výzkumný pracovník Ústavu techniky prostředí a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze se specializuje na využití počítačových simulací v technice prostředí se zaměřením na systémy budov a kvalitu vnitřního prostředí. Zvláštní pozornost věnuje počítačové mechanice tekutin (CFD).


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 19:05
Tracy is unable to log error.