Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D.

V současné  době působí jako odborný asistent na Ústavu techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, a aktivně spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze absolvoval inženýrský program inteligentní budovy. Doktorát studoval a obhájil na technické univerzitě v Eindhovenu, Nizozemsko,  kde v letech 2013 až 2017 působil ve výzkumné skupině Computational Building Performance Simulation a získal zde zkušenosti s numerickým modelováním a simulací budov a techniky prostředí.


Nejnovější články autora