Ing. arch. Tomáš Zavřel

Absolvent ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. Od roku 2019 pracuje ve společnosti PORR a.s. jako BIM manager. BIM koordinátor projektu Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 12:01
Tracy is unable to log error.