Ing. Václav Žák

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Od roku 2014 pracuje v oboru speciálního zakládání ve firmě Zakládání staveb, a.s., na pozici stavbyvedoucí – přípravář divize podzemních stěn. Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 10:13
Tracy is unable to log error.