Ing. Václav Žák

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Od roku 2014 pracuje v oboru speciálního zakládání ve firmě Zakládání staveb, a.s., na pozici stavbyvedoucí – přípravář divize podzemních stěn. Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru geotechnika.