Ing. Petr Žák, Ph.D.

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, obor elektroenergetika se specializací na světelnou techniku. Působí jako odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT a současně jako projektant osvětlení ve společnosti Ateliér světelné techniky s.r.o. Je členem divize 5 Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE), členem Technické normalizační komise TNK76 při ÚNMZ, členem společnosti SRVO a členem redakční rady časopisu Světlo.


Nejnovější články autora