Ing. Petr Žák, Ph.D.

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, obor elektroenergetika se specializací na světelnou techniku. Působí jako odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT a současně jako projektant osvětlení ve společnosti Ateliér světelné techniky s.r.o. Je členem divize 5 Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE), členem Technické normalizační komise TNK76 při ÚNMZ, členem společnosti SRVO a členem redakční rady časopisu Světlo.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 19:32
Tracy is unable to log error.