Ing. Dominik Wallenfels

Absolvoval Fakultu stavební  ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Přes třicet let se věnuje projektování staveb, zhruba 25 let projektuje ve 3D. Pracoval ve firmách Pragoprojekt, Ateliér AJT, Ateliér ATD, Ateliér SEA. Jako OSVČ spolupracoval na  mnoha 3D projektech dalších projektových ateliérů a ústavů. Od roku 2014 působí nejprve jako stavební projektant, později jako vedoucí stavebního oddělení divize 151 (městská infrastruktura – čištění odpadních vod a kanalizace) v podniku Sweco Hydroprojekt a.s.


Nejnovější články autora