Ing. arch. Jiří Vrzal

Vroce 1976 vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura. Následně se vprojektových ateliérech zaměřoval zejména na projekty rekonstrukcí památkových staveb. V roce 1991 založil ateliér ARCHITEKTON, s.r.o., se zaměřením na projekty rekonstrukcí převážně památkově chráněných staveb.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 13:33
Tracy is unable to log error.