prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Profesor na Fakultě stavební ČVUT v Praze a expert pro betonové konstrukce ve firmě Metrostav a.s. Zabývá se vývojem nových technologií pro výstavbu betonových nebo spřažených konstrukcí a mostů. Bývalý předseda a současný místopředseda České betonářské společnosti. V mezinárodní federaci pro konstrukční beton (fib) předsedá komisi 2 (Analysis and Design) a podílí se na tvorbě nového Model Codu fib.


Nejnovější články autora