Petr Višňák

Vystudoval SPŠ stavební v Mělníku. Zaměstnancem firmy METROPROJEKT Praha a.s. se stal vroce 2002. Od té doby pracoval na ražbách pražského metra v rámci tras IV.C1, IV.C2, V.A. Působí jako samostatný báňský projektant.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 23:19
Tracy is unable to log error.