Petr Višňák

Vystudoval SPŠ stavební v Mělníku. Zaměstnancem firmy METROPROJEKT Praha a.s. se stal vroce 2002. Od té doby pracoval na ražbách pražského metra v rámci tras IV.C1, IV.C2, V.A. Působí jako samostatný báňský projektant.


Nejnovější články autora