Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Po profesních začátcích ve Škodě Plzeň pracuje od roku 1995 ve vlastní projektové kanceláři zaměřené na pozemní a průmyslové stavby, statiku a posudky konstrukcí. Přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni a podílí se na činnosti aktivu statika, mosty a zkušebnictví a technické komise ČKAIT. Jeho zájmem jsou zděné konstrukce a panelové objekty.


Nejnovější články autora