Ing. Helena Včelová

Vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Pracuje na katedře betonových a zděných konstrukcí jako technička.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:46
Tracy is unable to log error.