Ing. Jan Včelák, Ph.D.

Absolvent Fakulty Elektrotechnické ČVUT v Praze. V současnosti působí na ČVUT UCEEB jako vedoucí týmu vývoje elektroniky a senzoriky a jako výzkumník v InnoRenew Centre of Excellence ve Slovinsku. Je řešitelem a spoluřešitelem několika národních i mezinárodních výzkumných projektů a autorem několika publikací a patentů v ČR, EU a USA. Specializuje se na návrh senzorových systémů pro monitoring materiálů a konstrukcí budov.


Nejnovější články autora