Ing. Tomáš Vávra

Absolvent ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce, r. 2007, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru pozemní stavby. Od roku 2019 pracuje ve společnosti PORR a.s. jako vedoucí projektant pozemních staveb. HIP projektu Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 13:24
Tracy is unable to log error.