Ing. Pavel Válek, MBA

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. V rámci a.s. Pražská vodohospodářská společnost zastává od ledna 2019 funkci předsedy představenstva. Dříve působil v manažerských pozicích v nadnárodních inženýrsko-konzultačních  firmách Mott MacDonald a Grant Thornton.


Nejnovější články autora