Ing. Matúš Uhlík

V roku 2005 ukončil štúdium na Katedre betónových konštrukcií a mostov na Stavebnej fakulte v Bratislave. Po štúdiu sa zamestnal vo firme Dopravoprojekt Bratislava. V roku 2009 odišli s manželkou do Prahy, kde pôsobil vo firme SUDOP Praha. Po návrate na Slovensko v r. 2011 začal svoje pôsobenie vo firme REMING CONSULT, kde je momentálne vedúcim strediska Bratislava.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:38
Tracy is unable to log error.