Ing. Pavel Uher

Absolvent ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Od roku 1965 pracoval jako projektant v Hydroprojektu Praha na vodohospodářských projektech v ČR i několika zahraničních. V letech 1991 až 2006 byl ředitelem závodu Dolní Vltava podniku Povodí Vltavy. Projektu Protipovodňové ochrany Prahy se věnoval od počátku jeho přípravy až do jeho realizace a dokončení. Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby.


Nejnovější články autora