Ing. Petra Tvrdá, Ph.D.

Absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze. Téma její disertační práce bylo Návratnost energie solárních termických systémů. V letech 2005 až 2012 pracovala také jako projektant ZTI, VZT a energetický konzultant. Od roku 2012 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako výzkumný pracovník. Zabývá se kvalitou vnitřního prostředí, větráním pomocí solárních komínů, světlem, vlivem rostlin.


Nejnovější články autora