prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Po absolvovaní Stavebnej  fakulty  SVŠT v Bratislave, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, zameranie geotechnik, v roku 1971 nastúpil na katedru geotechniky. Od roku 1997 je tam profesorom. Vychoval 87 inžinierov a 9 absolventov doktorandského štúdia. Pravidelne navštevoval univerzity v Rakúsku, Nemecku, ČR, Maďarsku a Poľsku. Má rozsiahlu publikačnú činnosť. Pre prax zaviedol analytické návrhové postupy mikropilót, gabionových oporných múrov a klincovaných svahov.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 22. 5. 2024 05:06
Tracy is unable to log error.