Ing. Lukáš Tittl

Absolvoval Fakultu dopravní ČVUT v oboru dopravní systémy a technika. Jeho diplomová práce byla nominována do soutěže Dopravní stavba roku. Od roku 2013 pracuje v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde má na starosti koncepci dopravy v metropoli. Zaměřuje se na fungování železniční dopravy jako služby pro cestující a na udržitelnou mobilitu. Spoluautor vítězného návrhu mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna (2016).


Nejnovější články autora