Ing. Lukáš Tittl

Absolvoval Fakultu dopravní ČVUT v oboru dopravní systémy a technika. Jeho diplomová práce byla nominována do soutěže Dopravní stavba roku. Od roku 2013 pracuje v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde má na starosti koncepci dopravy v metropoli. Zaměřuje se na fungování železniční dopravy jako služby pro cestující a na udržitelnou mobilitu. Spoluautor vítězného návrhu mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna (2016).


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:58
Tracy is unable to log error.