Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Absolvoval studium na ČVUT v Praze, obor pozemní stavitelství a architektura a následně trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, a vědeckou stáž na University of Cambridge. Vlastník projektové a konzultační kanceláře ECOTEN. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, energetický specialista pro oblast energetických auditů, posudků a průkazů energetické náročnosti, autorizovaná osoba SBToolCZ.


Nejnovější články autora