Ing. Milan Talich, Ph.D.

Absolvoval inženýrské a doktorské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie (1984, 2002). Od roku 1984 pracuje ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, v.v.i. (VÚGTK), v letech 1987 až 1995 i v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM). Dále od roku 2012 též i v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA). Věnuje se problémům geodynamiky, geoinformatiky, geotechnologiím a využití pozemního InSAR pro určování deformací.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 19:56
Tracy is unable to log error.