Ing. Jindřich Syrovátka

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2008 působí ve firmě EXCON, a.s. Po pěti letech, kdy pracoval jako projektant, se zaměřil na diagnostiku ocelových konstrukcí, pro kterou získal autorizaci ČKAIT. V současné době pak kromě diagnostiky a kontrol konstrukcí zajišťuje realizaci předpínaných konstrukcí a ostatních atypických projektů.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:20
Tracy is unable to log error.