Ing. Petr Sýkora, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. V rámci a.s. Pražské vodovody a kanalizace byl manažerem útvaru technické podpory a metrologie, později vedoucím oddělení měření na stokové síti, technikem měření na stokové síti a od roku 2018 je technickým ředitelem PVK.


Nejnovější články autora