Ing. Jaroslav Sýkora

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor podnikání a řízení ve sta­­vebnictví. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Pracuje ve firmě Metrostav a.s. Řídil mj. zakázky Rekonstrukce areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře, I. etapa, Rekonstrukce železniční stanice Praha hlavní nádraží, Výstavba areálu Územního odboru Policie ČR v Chrudimi.


Nejnovější články autora