doc. Ing. Monika Súlovská, PhD.

Po absolvovaní Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo, nastúpila na katedru geotechniky. Pôsobí na katedre v pozícii docentky na oddelení zakladania stavieb. Pod jej vedením úspešne obhájilo svoje práce 19 diplomantov a 23 bakalárov. Jej vedecko-výskumná a odborná činnosť je zameraná na analyzovanie správania sa a navrhovanie geotechnických konštrukcií, ktoré sú v kontakte s vodou.


Nejnovější články autora