Ing. Ondřej Štrup

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze se zaměřením na statiku kovových konstrukcí. V praxi vykonával profesi statika, prodejce CAD systémů Nemetschek a v současnosti je lektorem a poradcem v oblasti facility managementu. Je zakladatelem lokální pobočky asociace IFMA CZ a zástupcem ČR v technické komisi
ISO TC267 Facility management při přípravě oborového standardu ISO EN ČSN 41000.


Nejnovější články autora