Ing. Michal Strejček, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Profesně se věnuje zejména oboru tenkostěnných ocelových konstrukcí pro opláštění průmyslových i reprezentativních budov. Od roku 2011 působí ve společnosti Kovové profi ly s.r.o., která se zabývá dodávkami opláštění budov na bázi tenkostěnných profi lů a související poradenskou činností pro investory, projektanty a stavební fi rmy. Od roku 2021 působí na pozici vedoucího technického oddělení.


Nejnovější články autora