Ing. arch. Nikola Štochl

Po studiu na Vyšší odborné a střední průmyslové škole stavební v Dušní ulici v Praze absolvoval bakalářské a magisterské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství, od roku 2015 doposud na téže fakultě realizuje doktorské studium, obor stavební inženýrství. V Metrostavu a.s., kde je odpovědný za realizaci zakázek, působí od roku 2011. Autorizovaný inženýr ČKAIT pro obor pozemní stavby.