Ing. arch. Nikola Štochl

Po studiu na Vyšší odborné a střední průmyslové škole stavební v Dušní ulici v Praze absolvoval bakalářské a magisterské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství, od roku 2015 doposud na téže fakultě realizuje doktorské studium, obor stavební inženýrství. V Metrostavu a.s., kde je odpovědný za realizaci zakázek, působí od roku 2011. Autorizovaný inženýr ČKAIT pro obor pozemní stavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:49
Tracy is unable to log error.